KM18, 13 South Road

General Introduction

  • ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໂຕໂຢລາວ ຈຳກັຜູດຽວ ຕັ້ງຢູຫຼັກ18, ຖະໜົນ13ໃຕ້, ບ້ານ ໂພຄຳ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຮງງານໄດ້ຜະລິດທໍ່ຄົບວົງຈອນເຊັ່ນ: ທໍ່ພີວີຊີ (PVC PIPE), ທໍ່ເອັສດີພີອີ (HDPE PIPE), ທໍ່ພີພີອາ (PPR PIPE), ທໍ່ແອວດີພີອີ (LDPE PIPE) ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຂະແໜງນາປະປາ, ທໍ່ຫຸ້ມສາຍໄຟຟ້າ,ທໍ່ຫຸ້ມສາຍໂທລະຄົມ ແລະ ທໍ່ກະເສດຄົບວົງຈອນ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໜາຍການຄ້າໂຕໂຢ (TOYO BRAND) ແລະ (ASIA GREEN BRAND) ທີ່ໄດ້.
  • ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດທົດແທນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕາງປະເທດ. ຮອດປະຈຸບັນໂຮງງານທໍໂຕໂຢລາວ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄຸນ.
  • ນະພາບມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9901:2015 ແລະ ມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດລາວ ມລ.71:2019. ສຳລັບເມັດຢາງ ແລະ ວັດຖຸດິບແມ່ນວັດຖຸດິບສົດ100%ນຳເຂົ້າຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກເຊັ່ນ: ຈາກຕາເວັນອອກກາງ    ເກົາຫຼີໃຕ້, ສີງກະໂປ, ໄຕຫວັນ ແລະ   ໄທເປັນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີທີມງານວິຊາການທີ່ຊຽວຊານຫຼາຍກ່ວາ   20 ປີ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.
  • ທີ່ທັນສະໄໝຫຼາສຸດຈາກຢູໂຣບ ແລະ ອາຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດທໍ່. ປະຈຸບັນກຳລັງການຜະລິດຂອງໂຮງານປະມານ 50 ພັນໂຕນ.
  • ຕໍ່ປີ. ໂຮງງາທໍ່ໂຕໂຢດຳເນີນການຜະລິດທີ່ສະອາດ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ທີມງານວິຊາການທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ສະນັ້ນ.
  • ທຸກໆຜະລິດຕະພັນຂອງໂຮງງານທໍ່ໂຕໂຢ ຈິ່ງຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຮັບປະກັນທາງ ດ້ານຄວາມສະອາດ.