KM18, 13 South Road

HDPE PIPE SYSTEM PROVIDES IRRIGATION WATER FOR TANGERINE GARDEN IN SAVANNAKHET PROVINCE, LAO

15/01/2020
152

ໂຮງງານຜະລິດທໍ່ນ້ຳ TOYO ໄດ້ຂົນສົ່ງທໍ່ HDPE ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆສຳລັບໂຄງການປູກຕົ້ນໝ້າກກ້ຽງ ທີ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນວັນທີ 04/01/2020, ໜ່ວຍງານຂົນສົ່ງຂອງໂຮງງານຜະລິດທໍ່ນ້ຳ TOYO ໄດ້ຂົນສົ່ງທໍ່ HDPE ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆສຳລັບໂຄງການປູກຕົ້ນໝ້າກກ້ຽງ ທີ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຊ້ທໍ່ນ້ຳຫຼັກຈາກຈັກສູບນ້ຳ ທີ່ມີຂະໜາດເຖິງ DN200 PN12.5bar. ແບ່ງອອກເຂົ້າສວນດ້ວຍທໍ່ສາຂາ DN110, DN90 ແລະ DN63.

ສວນໝ້າກກ້ຽງ ທີ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: thực vật, đám mây, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

ຮູບພາບພະນັກງານກຳລັງລົງເຄື່ອງ ທີ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, cỏ, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Cr: NTQ